Zapraszamy do korzystania z Internetu

Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

piątek, 21 listopada 2008
W ramach obchodów Roku Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych polskich poetów dwudziestowiecznych, nasza Biblioteka zorganizowała cykl prelekcji poświęconych jego twórczości w maju i listopadzie 2008 r. Prelekcje, adresowane do uczniów łódzkich liceów pt. "Zbigniew Herbert i poezja polska XX w." przygotowała i prowadziła Pani Zofia Lach. Ostatnie z nich odbyły się 19 listopada 2008 r. i wzięli w nich udział uczniowie XXX LO w Łodzi.


Zamykając obchody Roku Zbigniewa Herberta Biblioteka planuje zorganizować Międzyszkolny Konkurs Literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
REGULAMIN
VIII Międzyszkolny Konkurs Literacki
„Zbigniew Herbert – życie i twórczość


Organizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Śródmieście Fila nr 8 dla Dorosłych ul. Ogrodowa 24
Biblioteka XXX LO im. Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego ul. Obornicka 11/13

Finał konkursu odbędzie się 17 grudnia 2008 r. o godz., 10 w MBP Łódź -Śródmieśce ul. Ogrodowa 24

Cel konkursu
- kształtowanie kultury czytelniczej młodzieży
- popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta


Warunki uczestnictwa
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- Konkurs przeprowadzony będzie w formie ustnych odpowiedzi na wylosowane pytania.
- Niektóre pytania będą miały postać quizu, dobierania itp.
- W konkursie startuje zespół dwuosobowy, reprezentujący daną szkołę. Szkoła może wytypować kilka takich zespołów.
- Uczestnicy konkursu powinni znać biografię Zbigniewa Herberta oraz wykazać się znajomością jego twórczości.
Bibliografia
Historia literatury polskie, pod red. Anny Skoczek t.10 - Literatura współczesna (1956-2005), Wyd. SMS, Bochnia Literatur polskiej- przewodnik encyklopedyczny, praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1984
(lub inne wydawnictwa, przedstawiające biografię twórcy)
Zbigniew Herbert, Poezje, PIW 1998
lub
Zbigniew Herbert, Wybór poezji, Czytelnik 1973
lub
Zbigniew Herbert, Wybór wierszy, PIW 1983

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 05.12.2008 roku

Zgłoszenia przyjmuje oraz wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
- Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście Filia nr 8 dla Dorosłych ul. Ogrodowa 24
nr tel. 042 630-17-81 lub filia8@o2.pl
- Biblioteka XXX LO im. ks.bpa I. Krasickiego Łódź, ul. Obornicka 11/13
nr tel. 042 653-90-47 lub. wiechno.d@interia.pl

Kurs szybkiego czytaniaW kursach szybkiego czytania, prowadzonych przez Damiana Brajczewskiego i Ewę Misztal wzięli udział uczniowie XXX LO w Łodzi. Uczniowie poznali techniki i metody trenowania umiejętności szybkiego czytania, dowiedzieli się, jakie błędy popełniane są w tradycyjnym procesie czytania, utrudniające uzyskanie maksymalnego tempa czytania i jak im zapobiegać. Kurs odbył się w dniach 17 i 20 listopada 2008 w lokalu naszej Biblioteki.


czwartek, 13 listopada 2008

Kurs szybkiego czytaniaMiejska Biblioteka Publiczna Łódź- Śródmieście
Filia nr 8 Dla Dorosłych ul. Ogrodowa 24


serdecznie zaprasza na darmowy
KURS SZYBKIEGO CZYTANIA I TECHNIK UCZENIA SIĘ
17 listopada 2008 roku w godzinach 12.30-14.30
oraz
20 listopada 2008 roku w godzinach 12.30-14.30
sala czytelni Biblioteki ul. Ogrodowa 24

Kurs dla młodzieży od lat 16 i dorosłych poprowadzą :
Ewa Misztal i Damian Brajczewski