Zapraszamy do korzystania z Internetu

Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

czwartek, 19 marca 2015

Zajęcia z edukacji ekologicznej


Dnia 17. marca 2015 r. odbyły się w naszej bibliotece zajęcia na temat "Zwierzęta chronione", które prowadziła Pani Agata Zaborowska z Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich dla uczniów klas I-III z Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 i Przedszkola nr 41.


Wycieczki do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi


Wraz z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 i nr 7 uczestniczyliśmy w zajęciach na temat "Barwy i symbole narodowe" i "A żołnierze chwytają za broń". Wycieczki miały miejsce 11 i 18.03.2015 roku.