Zapraszamy do korzystania z Internetu

Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

piątek, 17 maja 2013

TEATR EDUKACJI I PROFILAKTYKI "MASKA" W NASZEJ BIBLIOTECE
W ramach programu profilaktyki i terapii uzależnień dzieci i młodzieży Teatr "MASKA" z Krakowa przedstawił   spektakl pt. "Zaciśnięte pięści " poruszajacy problem agresji wobec rówieśników : jej przyczyny i skutki.
Spektakl odbył się 16 maja 2013 i uczestniczyli w nim uczniowie z klasy V SP nr 36 i uczniowie II klasy gimnazjum ZSS nr 7


TEATR EDUKACJI I PROFILAKTYKI "MASKA" W NASZEJ BIBLIOTECE
Spektakl pt  "Ofljanowo" o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od komputera i Internetu odbył się 26 kwietnia 2013 r.          TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 MAJA 2013    

                                   
Spotkanie z aktorką Ewą Wróbleską z Teatru Lalki i Aktora PINOKIO dla dzieci z Przedszkola nr 47 w Łodzi.
Spotkanie miało miejsce 14 maja 2013 r.

             TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Zajecia z edukacji ekologicznej przygotowała i prowadziła pani Agata Zborowska z Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich a uczestniczyli w nich dnia 10 maja 2013 r. uczniowie ZSS nr 7
                   TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Prelekcja na temat "Julian Tuwim dla dzieci" odbyła się 9 maja 2013 r. uczestniczyli w niej uczniowie ZSS nr 3

wtorek, 7 maja 2013

W TYGODNIU BIBLIOTEK ZAPRASZAMU DO SKORZYSTANIA W NASZEJ BIBLIOCE Z KOMUTEROWEGO KURSU NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
ZAPRASZAMY W DNIACH 8-10 MAJA 2013 OD GODZ.  16:00 - 18:00
13.05.2013 OD GODZ. 15:00 -16:00
14-15.05.2013 OD GODZ. 16:00 -18:00
SPEKTAKL "OFLAJNOWO" TEATRU MASKA Z KRAKOWA
Dnia 26 kwietnia 2013 r. w ramach programu profilaktyki i terapii uzależnień dzieci i młodzieży  TEATR MASKA z Krakowa  zaprezentował w wnaszej bibliotece spektakl pt. "Oflajnowo" pruszający problem uzależnianienia od Internetu.
Spektakl obejrzeli uczniowie ZSS nr 7 , Gimnazjum nr 27, XXX LO i uczstnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej "Nowa Zorza"