Zapraszamy do korzystania z Internetu

Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

wtorek, 20 kwietnia 2010

Spotkanie z Izabellą Klebańską


Dnia 14 kwietnia 2010 roku w bibliotece odbyło się spotkanie z Izabellą Klebańską autorką książek, scenariuszy radiowych i telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. To spotkanie w całości było poświęcone życiu i muzyce Fryderyka Chopina. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze SP Nr 1. Szkoły Muzycznej i ZSS Nr 3

czwartek, 8 kwietnia 2010

PIĄTE PRZYKAZANIE - SPEKTAKL TEATRU ZWIERCIADŁO


Piąte przykazanie -nie zabijaj - to tytuł sztuki, która próbuje odpowiedzieć na pytanie czy można powstrzymać fale przemocy i nienawiści. Spektakl pt. Piąte przykazanie zaprezentowali aktorzy teatru Zwieciadło uczniom Zespołu Szkół Specjalnch Nr 3 dnia 7 kwietnia 2010 roku.


środa, 7 kwietnia 2010

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "ŚLADAMI FRYDERYKA CHOPINA"
REGULAMIN MIĘNDZYSZKOLNEGO KONKURSU „ŚLADAMI FRYDERYKA CHOPINA”

· Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.

· Cele konkursu:

I. Cele ogółne :

-Rozbudzanie zainteresowań muzycznych .
-Rozbudzenie zainteresowań literaturą związaną z wiedzą o muzyce. -Kształtowanie zdrowej rywalizacji. -Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i Internetu. -Uwrażliwianie uczniów na piękno muzyki. -Pobudzanie wyobraźni uczniów poprzez słowo i dźwięk.

II. Organizator. Organizatorem konkursu jest mgr Iwona Kuczewska nauczyciel bibliotekarz, mgr Agnieszka Panek nauczyciel muzyki z ZSS Nr 3 ul. Sucharskiego 2 oraz Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście Filia nr 8 ul. Ogrodowa 24

III Adresaci
- Uczestnikami I etapu konkursu są uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej.

- Uczestnikami II etapu są uczniowie klas 5-6 szkoły podstawowej i uczniowie klas I-III gimnazjów szkół specjalnych w Łodzi.

IV. Założenia programowe.
1.Konkurs będzie się składał z dwóch etapów.

I etap- konkurs plastyczny

Każda klasa szkoły podstawowej na poziomie 1-4 przygotuje pracę plastyczną ilustrującą miejsca związane z Fryderykiem Chopinem. Technika wykonania prac dowolna. Prace należy dostarczyć
do dnia 25 maja 2010 roku do biblioteki w ZSS nr 3, ul. mjr. H. Sucharskiego 2 lub do Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście Filia nr 8 przy ul. Ogrodowej 24.

II etap-konkursu wiedzy o Fryderyku Chopinie.
II etap konkursu odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście Filii nr 8 przy ul. Ogrodowej 24 w dniu 7 czerwca 2010 roku o godz. 10:00, prosimy o punktualne przybycie.

W konkursie wiedzy wezmą udział przedstawiciele klas 5-6 szkoły podstawowej i I-III gimnazjum, po maksymalnie trzech uczniów z każdej szkoły. Ta część konkursu będzie miała formę pisemną i należy wykazać się wiedzą o życiu i muzyce Fryderyka Chopina.

- Należy przeczytać informacje o życiu i twórczości kompozytora
w Wielkiej Encyklopedii PWN i Internecie.
- Wymagana jest znajomość najważniejszych tytułów kompozycji Fryderyka Chopina.

V. Kryteria oceny.

W I etapie oceniane będą:
- wybór techniki plastycznej,
- ujęcie tematu,
- rozplanowanie pracy,
- estetyka pracy

W II etapie oceniana będzie poprawność wykonania zadania.

VI. Nagrody. Zwycięzcy konkursu otrzymają interesujące nagrody książkowe. Opiekunowie uczestników konkursu otrzymają imienne podziękowania.

VII. Informacja o uczestnikach.
Prosimy o podanie listy uczestników wraz z opiekunem
do dnia 30 kwietnia 2010r. na adres mailowy: ikucza@interia.pl lub
fila8@o2.pl , tel. 426301781